Forside

Se lægehuset introduktionsvideo (tryk på billedet):

pict

Er du kommet til skade og har brug for hjælp: Ring til lægehuset 6590 1019 på hverdage kl. 8-16.                                   

Efter kl. 16 ring til lægevagten: 7011 0707 .
Fra 1.april 2014 skal du ringe til lægehuset og uden for lægehuset åbningstid til lægevagten
før du tager på regionenes skadestuer eller skadeklinikker.

Såvel i lægehus, som i lægevagt og på skadestue skal der aftales konsultationstid også ved akut opstået sygdom eller skader.

I lægehuset har  vi akuttid dagligt kl. 8-8.30.
I akuttiden ser vi patienter med akut opstået sygdom.
I akuttiden kl. 8-8.30 kan man møde op uden tidsbestilling, hvis man ønsker en vurdering af akut opstået sygdom.
Der er tale om korte konsultationer, hvor der tages stilling til den akutte problemstilling.
Er der behov for akut lægehjælp resten af dagen frem til kl. 16, skal der aftales en tid.
Læger, sekretærer og sygeplejersker samarbejder om akutfunktionen, og man kan ikke vælge, hvilken læge eller sygeplejerske man vil ind til.

INFLUENZAVACCINATION i lægehuset starter 1.10.15
Man-, tirs- og onsdage kl. 13-14 i oktober uden forudgående tidsbestilling.
Henvendelse ved skranken.
Bestil tid hvis ovenstående tidsrum ikke passer.
Vaccination vil også være mulig i forbindelse med  anden konsultation ved læge eller sygeplejerske.

 

BLODPRØVER drop-in hverdage kl 8-10:  Det skal fremgå af laboratorie bestillingseddel, hvilke blodprøver der skal tages. Man henvender sig ved skranken i lægehuset og bliver skrevet op i kø med andre, der kommer til blodprøvetagning i drop-in tid. Der kan være ventetid i drop-in tiden. I drop-in tid kan der ikke tilbydes andre læge- eller sygeplejeopgaver. Til disse skal der bestilles tid. Til årsprøver, hjertekardiogram (EKG) og lungefunktionsundersøgelse (LFU) er tidsbestilling  også nødvendig. Blodprøver kan tages frem til kl. 14. Mellem kl. 10 og 14 er det nødvendigt med tidsbestilling. Laboratorie bestillingsseddel vil ofte findes elektronisk i vores journalsystem ( web-req) eller seddel medbringes fra sygehus eller speciallæge.

E-mail konsultationer er  til enkle, konkrete forespørgsler af ikke hastende karakter, som ikke kræver supplerende spørgsmål fra lægens side.
Der kan ventes svar inden for 5 hverdage.

redigeret 31.08.15/lc/agj