Attester og journalkopi

LÆ-attester (attester til kommunen):
LÆ-attester udfyldes sammen med lægen. Tid til udfyldelse af disse attester kan ikke bookes på hjemmesiden.
Kommunen skal anmode elektronisk om attesten, vi sender den ind til kommunen, og vi afregner direkte med kommunen.

Forsikringsattester:
Forsikringsattester udfyldes sammen med lægen. Tid til udfyldelse af disse attester kan ikke bookes på hjemmesiden.
Forsikringsselskabet vil vanligvis sende attesten hjem til patienten. Attesten skal medbringes til konsultationen. Vær opmærksom på, om der er vedlagt en samtykkeerklæring. Denne skal du som patient udfylde, før vi kan sende papirerne til forsikringsselskabet.
Vanligvis betaler forsikringsselskabet for udarbejdelse af attesten, og vi afregner direkte. Der er dog visse undtagelser, hvor du som patient selv skal betale for attesten og evt. kan få refunderet beløbet efterfølgende. Dette gælder fx attester til rejse-/afbestillingsforsikringer.

Journalkopi:
Hvis du har brug for en kopi af din journal, beder vi dig booke en tid ved lægen. Det er for at sikre, at det af din journal, du får kopi af, passer til formålet. I visse tilfælde beder forsikringsselskabet om journalkopi i tillæg til en attest.
Hvis du selv ønsker en kopi af din journal, skal du selv betale. Pris max. kr. 200,00.
Ønsker du en kopi af din journal vedr. behandling på hospitalet, skal du rette henvendelse til den afdeling, du har været i behandling på.

Henvisninger:
Har du brug for en kopi af en henvisning, kan du finde denne ved at logge på www.sundhed.dk med dit NemID. Herfra kan du printe henvisningen.
I det tilfælde du skal bruge henvisningen til behandling i privat regi, beder vi dig være opmærksom på, om du allerede er tildelt en tid på et offentligt hospital. Denne tid skal du selv annullere! Enkelte afdelinger på hospitaler og sygehuse udsteder gebyrer, til patienter der udebliver/ikke melder afbud.

Udvekslingsophold:
Mange bureauer, som formidler udvekslingsophold i forbindelse med high school- eller au pair-ophold fx i USA, beder om en lægeattest forud for opholdet. Denne attest udarbejdes af lægen i lægehuset. Tidsbestilling ved opkald til lægehuset.
Attesten er ikke dækket af den offentlige sygesikring. Der er derfor en egenbetaling på kr. 400,- + moms.