Attester og journalkopi

LÆ-attester (attester til kommunen):
LÆ-attester udfyldes sammen med lægen. Tid til udfyldelse af disse attester kan ikke bookes på hjemmesiden.
Kommunen skal anmode elektronisk om attesten, vi sender den ind til kommunen, og vi afregner direkte med kommunen.

Forsikringsattester:
Forsikringsattester udfyldes sammen med lægen. Tid til udfyldelse af disse attester kan ikke bookes på hjemmesiden.
Forsikringsselskabet anmoder om attesten, typisk elektronisk, og selskabet betaler for udarbejdelse af attesten.

Journalkopi:
Hvis du har brug for en kopi af din journal, beder vi dig booke en tid ved lægen. Det er for at sikre, at det af din journal, du får kopi af, passer til formålet. I visse tilfælde beder forsikringsselskabet om journalkopi i tillæg til en attest.
Ønsker du en kopi af din journal vedr. behandling på hospitalet, skal du rette henvendelse til den afdeling, hvor du har været i behandling.

Henvisninger:
Har du brug for en kopi af en henvisning, kan du finde denne ved at logge på www.sundhed.dk med dit NemID. Herfra kan du printe henvisningen.
I det tilfælde du skal bruge henvisningen til behandling i privat regi, beder vi dig være opmærksom på, om du allerede er tildelt en tid på et offentligt hospital. Denne tid skal du selv annullere.

Udvekslingsophold:
Mange bureauer, som formidler udvekslingsophold i forbindelse med high school- eller au pair-ophold fx i USA, beder om en lægeattest forud for opholdet. Denne attest udarbejdes af lægen i lægehuset. Tidsbestilling ved opkald til lægehuset.
Attesten er ikke dækket af den offentlige sygesikring. Der er derfor en egenbetaling på kr. 400,- + moms.

Pillepas/Medicinattest:

Lande i Schengen-området:
Schengen-landene (Norge, Island og EU-landene på nær Storbritannien og Irland) er forpligtede til at anerkende pillepas som gyldig dokumentation for, at din medbragte medicin med euforiserende stoffer er til eget brug. Hvis du rejser i et Schengen-land, er det altså nok at medbringe dit pillepas.

Pillepas udarbejdes på apoteket. Udarbejdelse af pillepas er ikke dækket af det gule sundhedskort. Derfor kan apoteket opkræve et gebyr.

Lande uden for Schengen-området:

Lande uden for Schengen-området fastsætter selv regler for indførsel af medicin. Du bør derfor henvende dig til ambassaden for det land, du rejser til, for at høre hvilke krav, der gælder. Som regel vil ambassaden bede dig få din egen læge til at skrive en attest, som angiver:

  • dit navn, fødselsdato og pasnummer
  • hvad du behandles for
  • hvad du behandles med (navn og styrke på din medicin)
  • hvilken mængde du er ordineret (mængde pr. dag).

Attesten udarbejdes på engelsk.
Udarbejdelse af medicinattest er ikke dækket af det gule sundhedskort. Lægehuset opkræver et gebyr på kr. 400,- + moms.