Konsultations- og telefontider

TELEFONTID DAGLIGT kl. 08.00 – 12.00

Kl. 08.00 – 09.00: Her kan der ringes til lægehuset med akutte problemstillinger, der gerne skal ses samme dag.
Desuden kan der i dette tidsrum træffes aftale om telefonkontakt til husets læger eller akutlægen.

Mellem kl. 08.00 – 09.00 er der ofte travlt med henvendelser fra patienter med AKUT opstået sygdom.
Derfor opfordrer vi til, at IKKE AKUTTE henvendelser (fx medicinbestilling, tidsbestilling mv.) foregår efter kl. 09.00

Kl. 09.00 – 12.00: Her kan der ringes til lægehuset for tidsbestilling, receptfornyelse og andre ikke hastende emner.

Efter kl. 12.00 kan lægehuset kontaktes for akut sygdom opstået samme dag.
Der kan IKKE bookes tider, bestilles medicin eller skrives op til opkald fra lægen på akutnummeret! Dette kan ske i telefontiden kl. 09.00 – 12.00.

Tidsbestilling og receptfornyelse kan i mange tilfælde også foregå elektronisk via hjemmesiden. Vær opmærksom på, at der er op til 5 hverdages svartid på henvendelser via hjemmesiden.
Telefonisk henvendelse bliver som hovedregel besvaret af en sekretær.

___________________________________________________________________________________________________________

Tast gerne dit CPR-nummer, når du ringer til lægehuset.

Har du ikke aftalt tid: Henvend dig ved skranken.

Konsultation er altid efter aftale.
Foretag tidsbestilling i god tid.  Det giver dig en større mulighed for, at konsultationen kan finde sted på det ønskede  tidspunkt. Aftalen kan laves telefonisk, ved fremmøde eller via hjemmesiden.

Hurtig, kort tid
Ved helbredsproblemer, der haster, kan  du henvende sig til lægehuset og få en kort tid, som oftest vil kunne tilbydes samme dag eller den efterfølgende dag. For ikke at øge ventetiden for de øvrige patienter, bedes man respektere, at det drejer sig om korte tider. Disse tider kan ikke altid bestilles elektronisk.

Sygebesøg
Kontakt lægehuset telefonisk, hvis der skal træffes aftale om sygebesøg. Lægen vurderer, på baggrund af dine oplysninger, om besøg er nødvendigt.
Normalt vil undersøgelse i lægens konsultation være at foretrække, da der er bedre adgang til nødvendigt apparatur m.v.

Middagskonference:
Dagligt kl.12.30-13. Torsdage kl. 12-14.