Medicin og apotek

Vi opfordrer til, at medicinbestilling pr. telefon til lægehuset sker efter kl. 9.00.
Vær opmærksom på, om du har en flergangsrecept på din medicin. Har du det, kan du blot kontakte apoteket for udlevering.

Lægehuset er på  FællesMedicinKort(FMK). I den forbindelse skal alt aktuel medicin opdateres.

Ved medicinbestilling er det vigtigt, at du:

  • har alt din medicin klar ved telefonen
  • har alt din medicin med i lægehuset
  • har den nyeste medicinliste hos dig

FMK er en oversigt over hver enkelt danskers aktuelle medicinordiantion og medicinkøb.
Når FMK er opdateret, giver det alle relevante sundhedspersoner og den enkelte dansker et hurtigt overblik over aktuelle medicin.
FMK skal give bedre sammenhæng og  større sikkerhed omkring medicinordinationer.
FMK skal støtte sammenhæng mellem medicin ordineret på sygehus, i skadestuer, hos praktiserende  læger og andre speciallæger.

Vi tilstræber, at alle, der får FAST LÆGEORDINERET MEDICIN, konsulterer en læge mindst en gang om året med henblik på ÅRSSTATUS.
Se mere her.

Medicinbestilling via hjemmesiden:
Når der bestilles medicin via hjemmesiden, kan der gå op til 5 hverdage, før den er fremme. Medicinen skal godkendes af en læge i lægehuset, inden bestillingen sendes videre til apoteket eller receptserveren.

Er der problemer med at bestille den vanlige medicin, kan du evt. skrive en mail. Skriv, hvad det er for medicin, du gerne vil bestille, hvor meget og hvor du gerne vil have det sendt hen. Når medicinalfirmaerne ændrer pakningerne registreres medicinen ofte som udgået, og den kan ikke bestilles via nettet før vi har oprettet den igen.

Medicin bestilt over nettet, kan leveres til et håndkøbsudsalg. Er der problemer med det, løses det lettest ved, at vi bestiller det til dig og ved den lejlighed ændrer det faste udleveringssted til det ønskede håndkøbsudsalg. Det vil så være muligt at vælge mellem håndkøb og receptserveren, når du bestiller i fremtiden.

Apotek og håndkøbsudsalg
I Nr. Lyndelse findes intet apotek, til gengæld er huset næsten placeret i centrum af en cirkel med radius 10 km, og i denne periferi ligger adskillige apoteker med tilknyttet håndkøbsudsalg. Det betyder, at din medicin oftest kan leveres til et håndkøbsudsalg nær dig.

AFHÆNGIGHEDSSKABENDE LÆGEMIDLER kan som hovedregel kun ordineres og ved konsultation.
I de landsdækkende retningslinjer står:
”Ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal, medmindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personlig konsultation,
således at læge og patient kan få mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne. Ordination og fornyelse af midlerne må ikke finde sted over internettet.”