Værdigrundlag

VÆRDIGRUNDLAG for Nr. Lyndelse Lægehus

God patientservice:
– ved at være det lokale lægehus; stedet, hvor man naturligt søger hen til behandling og forebyggelse
– ved tilgængelighed for alle i forhold til akut og subakut behov, planlagte konsultationer, ved telefonisk og elektronisk henvendelse
– imødekommenhed i enhver kontakt
– kontinuitet i forløb i lægehuset

God faglig standard:
– målet er, at holde de tilmeldte patienter mest muligt raske længst muligt
– vi prioriterer at bruge tid på de, der er syge, og de, der har mest brug for hjælp
– at prioritere efteruddannelse for både læger og personale, både i og udenfor huset
– at udarbejde og opdatere forløbsvejledninger indenfor kroniske sygdomme og hyppige problemstillinger for at sikre kvaliteten i vores arbejde
– at varetage tovholderfunktion i forhold til kroniske sygdomme på tværs af sektorerne

Godt arbejdsklima:
– ved at alle har arbejdsglæde præget af respekt, fællesskab både socialt og fagligt, fleksibilitet og udvikling. Disse værdier dyrkes ved regelmæssig mødeaktivitet, klar og synlig ledelse, direkte kommunikation og gode, rene fysiske rammer.

Godt uddannelsessted:
Vi bestræber od på at været et aktivt, dynamisk og inspirerende uddannelsessted med god supervision, undervisning og omsorg for de nye læger. Det realiseres ved at være tilgængelig, ved skemalagt supervision dagligt, ved at tildele faste kontaktlæger, samt ved at opretholde høj faglig standard i huset.

Økonomi:
Vi tilstræber, at være effektive og velfungerende i en bæredygtig praksis med mange tilbud.